Monday, June 21, 2010

ऐ पखे तीसरी नि चिक्नु हुन६अ त तेसी नानी लाईvideoल हेरा त कसरी एस्तो गर्न सके को होला काले का बाऊ ले

No comments:

Post a Comment

yaha haru ko sujab ko apekshya gardachhu.